Śluza mała w Janowicach

Opis projektu:

Śluza jest konstrukcją komorową, wykonaną w latach 1907 – 1915, zlokalizowana jest w km 0,70 Kanału Janowickiego. Konstrukcja śluzy (komora i głowy) betonowa z okładziną klinkierową. Śluza posiada wrota wsporne w górnej i dolnej głowie. Napełnianie i opróżnianie komory śluzy odbywa się przy pomocy kanałów obiegowych zamykanych zamknięciami segmentowymi. Śluza posiada napęd elektryczny i ręczny. Zaliczana jest do III klasy ważności.

Dane techniczne:
– długość użyteczna śluzy – 187,80 m
– szerokość użyteczna komory górna – 11,80 m
– szerokość użyteczna komory dolna – 9,60 m
– wysokość ścian komory – 8,78 m
– rzędna progu górnego 118,10 m n.p.m. NN
– rzędna dna komory 114,70 m n.p.m. NN
– spad przy stanie normalnym 3.80 m

Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania techniczne, które zapewnią odpowiednią sprawność techniczną obiektu, celem jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania dla potrzeb prawidłowej i sprawnej żeglugi śródlądowej a także zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Projekt na mapie

Projekt

Przebudowa śluzy małej w Janowicach z dostosowaniem do parametrów min. IV klasy drogi wodnej

Klient

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lokalizacja

Województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Czernica, wieś Ratowice

Okres realizacji

08.2020 - 06.2022