Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze

Opis projektu:

Stopień wodny Malczyce stanowić będzie kolejny element istniejącej kaskady Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zasadniczym celem jego budowy jest zahamowanie erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, a tym samym jego zabezpieczenie przed podmywaniem i utratą stateczności.

Budowa SW Malczyce spowoduje przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych i parametrów szlaku żeglugowego. Umożliwi również produkcję energii odnawialnej.

Dane techniczne:

Projektowana inwestycja obejmuje:

  • trzyprzęsłowy jaz klapowy z napędem hydraulicznym i przepławką dla ryb o łącznym świetle 3x25m=75m;
  • przelew stały o długości 300m z przelewem długości ok. 260m, przepławką dla zwierząt powierzchniowych oraz mostem stalowym na koronie;
  • śluzę żeglugową z awanportami o długości użytkowej 190 m, szerokości 12m i zamknięciami w postaci zasuw o napędzie hydraulicznym;
  • elektrownię wodną o mocy 9,0 MW i średniej rocznej produkcji 49.800 MWh, wykorzystującej naturalne przepływy rzeki o wielkości od 40 do 250 m3/s;
  • górne stanowisko stopnia;
  • dolne stanowisko stopnia;
  • likwidację skutków piętrzenia

Zakres usług:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji wraz z nadzorem autorskim

Projekt na mapie

Projekt

Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lokalizacja

km 300,00 rzeki Odry, wieś Rzeczyca

Okres realizacji

1993 - 2018