Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

Opis projektu:

Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska (zwany Pogorią IV) powstał w wyrobisku popiaskowym, jako forma rekultywacji terenu zdegradowanego wskutek odkrywkowej eksploatacji. Kuźnica Warężyńska wraz ze zbiornikami Przeczyce i Pogoria III tworzy zespół zbiorników retencyjnych w zlewni Czarnej Przemszy. Oprócz funkcji rekreacyjnej, zapewniają one przepływ nienaruszalny w Czarnej Przemszy, ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki poniżej zbiornika, obejmującą miasta Będzin, Sosnowiec, Mysłowice i Jaworzno (4-krotna redukcja ewentualnych przepływów powodziowych), zaopatrzenie w wodę oraz możliwość prowadzenia gospodarki rybackiej.

Opis techniczny:

 • pojemność całkowita zbiornika wynosi 51,16 mln m3, w tym rezerwa powodziowa 8,07 mln m3
 • powierzchnia: 560 ha
 • maksymalna głębokość 20 m
 • zapora ziemna długości 250 m i max wysokości 6,8 m
 • trzyprzęsłowy jaz czołowy z zamknięciami klapowymi o świetle 3 x 3,0 m
 • obwałowania boczne o długości 950 m

Zakres usług:

 • studium wykonalności
 • raport OOŚ
 • projekty budowlano-wykonawcze
 • operat wodnoprawny
 • instrukcja eksploatacji i utrzymania zbiornika
 • zintegrowana instrukcja gospodarowania wodą dla zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria III
 • dokumentacja przetargowa, zgodna ze standardami BŚ, FIDIC 1999 i EBI
 • nadzory autorskie
 • dokumentacja powykonawcza

Projekt na mapie

Projekt

Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska - rekultywacja wyrobiska kopalni piasku

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Lokalizacja

Województwo Śląskie, Powiat Będziński, Dąbrowa Górnicza i Gmina Siewierz

Okres lokalizacji

2002 - 2006