Zbiornik wodny Rakowice Wielkie

Opis projektu:

Wykonanie stopnia wodnego Rakowice i przepuszczenie rzeki Bóbr przez wyrobiska kopalni stanowiło I Etap budowy zbiornika wodnego Rakowice Wielkie. Umożliwił on dalszą eksploatację złóż kruszywa, mieszczących się pod korytem rzeki Bóbr i na jej prawym brzegu, a także rekultywację wyeksploatowanej już części wyrobisk. Wymagało to przełożenia 140 m koryta rzeki Bóbr powyżej istniejącego wyrobiska i skierowania rzeki na tereny kopalni, a następnie ponownego połączenia z korytem rzeki poniżej wyrobiska, kanałem o długości 100 m.

Uzyskana w ten sposób ok. 9 metrowa różnica poziomów zwierciadła wody pomiędzy korytem rzeki i wyrobiskiem stworzyła warunki dla wybudowania elektrowni wodnej. Po zrealizowaniu Etapu I inwestycji bieżąca rekultywacja wyrobisk prowadzona będzie przez kolejne 40-50 lat podczas niezakłóconej eksploatacji złóż kruszywa. Sukcesywne wydobycie surowców mineralnych aż do ich całkowitego wyczerpania prowadzić będzie do ukształtowania czaszy i brzegów przyszłego zbiornika wodnego.

Dane techniczne:

 • elektrownia wodna o mocy 2000 kW i przepustowości 25 m3/s (2×12,5)
 • dwuprzęsłowy jaz wpustowy 2 x 18 = 36 m z zamknięciami powłokowymi typu wodnego, o wysokości 3,5 m,
 • filar działowy oddzielający jaz od elektrowni i mieszczący sterownię zamknięć powłokowych jazu,
 • kanał doprowadzający długości 125 m,
 • przełożenie koryta Młynówki – długość nowego koryta 165 m,
 • wały kierujące wodę w okresie wezbrań, o całkowitej długości 1108 m (lewobrzeżny 661 m, prawobrzeżny 447 m),
 • przekop i zabezpieczenie filara ochronnego linii WN 400 kV, o łącznej długości brzegów ok. 240 m

Zakres usług:

 • wariantowa szczegółowa koncepcja techniczna
 • projekty wykonawcze
 • Generalna Realizacja Inwestycji
 • przekazanie do eksploatacji

Projekt na mapie

Projekt

Zbiornik wodny Rakowice Wielkie - rekultywacja wyrobiska kopalni złóż kruszywa

Inwestor

PGE Energia Odnawialna S.A., Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych ZKSM S.A.

Lokalizacja

Rakowice, woj. dolnośląskie, gm. Lwówek Śląski, jaz w km 167,55 rzeki Bóbr

Okres realizacji

2001 - 2005