Centra Danych

Zrównoważone centra danych: łączymy świat.

Prawie każda osoba i organizacja na świecie oczekuje łączności 24/7. Polegamy na Internecie, aby uzyskać dostęp do informacji, komunikować się i prowadzić interesy. Mimo to wciąż jesteśmy na wczesnym etapie “cyfryzacji”. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia – dlatego infrastruktura cyfrowa ma kluczowe znaczenie. Centra danych są kamieniem węgielnym sieci infrastruktury cyfrowej, łącząc wszystko razem i odpowiadając za to, by nigdy nie zawieść.

Podczas gdy sektor infrastruktury cyfrowej jest stosunkowo młody i szybko się rozwija, rosną obawy o jego wpływ na środowisko.

W ramach naszej misji “Enhance Society Together”, HaskoningDHV Polska dostarcza najnowocześniejsze projekty centrów danych, w których efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój są podstawowymi zasadami projektowania. Koncentrujemy się na tym, aby centrum danych pasowało do swojego środowiska.

Nasze innowacje znacznie zmniejszają ślad środowiskowy infrastruktury danych i jesteśmy zaangażowani w dostarczanie centrów danych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

Wybrane projekty