Ochrona środowiska

Oferujemy usługi projektowe i konsultingowe z zakresu ochrony środowiska.

 1. Usługi projektowe, związane z ochroną wód, ochroną przed suszą, gospodarką odpadami i rekultywacją obszarów zdegradowanych
 • Składowiska odpadów i osadów
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Systemy wodociągowe i kanalizacyjne
 1. Usługi konsultingowe w zakresie:
 • Oceny oddziaływania na środowisko
  • Raporty OOŚ
  • Karty informacyjne przedsięwzięcia
  • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Dokumentacje formalno-prawne
  • Operaty wodnoprawne
  • Instrukcje gospodarowania wodą
  • Operaty dendrologiczne
 • Due Diligence techniczno-środowiskowy (TEDD)
 • Audyty techniczno-środowiskowe
  • EHS compliance (BHP i środowisko)
  • Odpadowe
  • Energetyczne
 • Monitoring jakości środowiska
  • Wody podziemne i powierzchniowe
  • Grunty
  • Powietrze
  • Hałas oraz wibracje

Pełna obsługa przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych oraz pozwoleń sektorowych.