Budownictwo wodne

Oferujemy profesjonalne usługi projektowe i konsultingowe z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, infrastruktury technicznej dla racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, melioracji wodnych i gospodarki wodnej, zarówno dla obiektów i urządzeń nowych, jak też modernizacji i remontów obiektów istniejących, w tym zabytkowych, tj.:

  1. Ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie budownictwa wodnego.
  2. Wszystkie stadia projektowania oraz doradztwo w zakresie obiektów budownictwa wodnego.
  3. Analizy hydrologiczne i hydrauliczne.
  4. Operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą.
  5. Warunki korzystania z wód zlewni.

Głównym celem wszystkich działań inwestycyjnych branży budownictwa wodnego, będącego obecnie jedną z najbardziej rozwojowych dziedzin gospodarki, powinno być optymalne kształtowanie zasobów wodnych z poszanowaniem środowiska naturalnego.